PSİKOLOG VE PSİKİYATRİST ARASINDAKİ FARKLAR

PSİKOLOG VE PSİKİYATRİST ARASINDAKİ FARKLAR

İnsan sağlığı, hayatın bazı evrelerinde birçok olumsuz faktöre maruz kalarak etkilenebilir. Kimi zaman kısa süreli ve aşılması kolay, kimi zaman uzun süren ve aşılması zor problemler görülebilir. Kimi zaman bireyin kendi imkanlarıyla aşabileceği, kimi zaman profesyonel yardıma ihtiyaç duyduğu problemler olabilir. Kimi zaman beden bütünlüğünün bozulduğu ve zarar gördüğü fiziksel yaralanmalar, kimi zaman gözle görülmeyen ama zihinsel, duygusal, ruhsal bütünlük ve dirliği tehdit eden yaralanmalar olabilir. Yaşanan bütün bu problemlerde doğru profesyonellerden destek almak ve iyileşmek çok önemlidir.

Her insanın hayatı boyunca yaşamayacağı bazı sağlık problemleri vardır. Örneğin her insanın kalp problemleri olmayabilir. Her insan gözleri iyi görmediği için gözlük takmak zorunda kalmayabilir. Ya da her insanın kas iskelet siteminde bir sakatlık görülmeyebilir. Fakat hemen her insanın hayatın bazı evrelerinde, bazen önemli bir karar verme aşamasında iken, bazen yaşanan olumsuz bir olayı atlatmaya çalışırken psikolojik yönden kendini daha güçlü hissetmesi gerektiği durumlar olur. Bu durumlar bazen çözülmesi nispeten kolay, bazen uzun süren ve zor olan psikolojik ve ruhsal problemler olabilir. Bu yazıda ruhsal, duygusal, zihinsel, psikolojik, psişik… -adına ne derseniz, nasıl tanımlıyorsanız- olası problemlerinizde size rehber olabilecek bilgiler aktaracağım.

 

Psikoloji Nedir?

Psikolojinin kelime anlamı ‘Ruh Bilimi’dir. Psikoloji, insan davranışlarını ve zihnini inceleyerek bireyin duygu, düşünce ve davranışları üzerine değerlendirme ve analizler yaparak olası problemlere çözüm bulan bilim dalıdır.

 

Psikolog Kimdir?

Psikolog, üniversitelerin 4 yıllık Psikoloji Lisans Programını bitirerek bu alanda eğitim görmüş bireylerdir. Psikologlar lisans eğitiminden sonra tercihen Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Eğitim Programını bitirerek Klinik Psikolog unvanı elde ederler.

 

Psikiyatri Nedir?

Psikiyatrinin kelime anlamı ‘Ruh Hekimliği’dir. Psikiyatri sinir hastalıklarının teşhisi, tanısı ve tedavisi üzerine çalışma alanı olan bilim dalıdır. İnsan davranışları üzerine biyolojik, psikolojik ve sosyal araştırmalar yaparak bu davranışları normal veya anormal olarak sınıflandırıp çözüm bulur.

 

Psikiyatrist Kimdir?

Psikiyatr, psikiyatrist veya psikiyatr uzmanı olarak tanımlanırlar. Psikiyatristler, 6 yıllık Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Tıpta Uzmanlık Sınavı sonrası Psikiyatri alanında uzmanlaşmak isteyen ve bu alanı seçerek gerekli eğitimleri almış hekimlere denir.

 

Psikologların Çalışma Alanları

 • Aile ve çift terapisi
 • Ergen ve çocuk terapisi
 • Ebeveyn danışmanlığı
 • Hipnoterapi
 • Boşanma danışmanlığı
 • Evlilik danışmanlığı
 • Bireysel terapi
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Depresyon
 • Panik Atak
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Kişilik Bozuklukları
 • Bipolar Bozukluk
 • Cinsel terapi gerektiren durumlar

 

Psikiyatristlerin Çalışma Alanları

 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Depresyon
 • Panik Atak
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Kişilik Bozuklukları
 • Bipolar Bozukluk
 • Demans
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Disosiyatif Bozukluklar
 • Alzheimer
 • Şizofreni
 • Alkol ve madde bağımlılığı

 

Psikolog Ve Psikiyatrist Arasındaki Farklar

 • Her iki profesyonel de bazen aynı bazen de birbirine çok yakın alanlarda çalışmalarını yürütürler.
 • Psikologlar ve psikiyatrlar nerelerde çalışabilirler?

Psikiyatristler hastanelerde, özel kliniklerde ve bu hizmetin uygun görüldüğü örneğin hapishane veya Ruh ve Sinir Hastalıkları Merkezlerinde çalışabilirler. Psikologlar da hastaneler ve bu hizmetin gerekli görüldüğü yerlerde çalışabilirler. Ayrıca psikologlar klinik psikolog unvanı alırlarsa özel danışmanlık merkezleri kurabilir ve çalışabilirler.

 • Psikologlar ilaç yazabilirler mi?

Psikiyatrlar tıp fakültesi mezunu oldukları için ilaç yazabilir ve tedavide farmakolojik destek sağlama yetkisine sahiptirler. Psikologlar teşhis ve tedavi için psikoterapi yöntemini kullanırlar. İlaç yazma yetkisine sahip değildirler. Ancak psikiyatrlar gerekli gördüklerinde hastayı psikoloğa, psikologlar gerekli gördüğünde hastayı psikiyatra yönlendirebilirler.

 

Psikolog mu Tercih Edilmeli Psikiyatrist mi?

Psikolojik desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız önce psikoloğa mı psikiyatriste mi gitmenize karar vermekte zorlanabilirsiniz. Ana hatlarıyla şöyle söyleyebiliriz; eğer ruhsal bir problem yaşadığınızı düşünüyorsanız psikoloğa, sinirsel bir problem yaşadığınızı düşünüyorsanız psikiyatriste gidebilirsiniz. Bunun ayrımını çok iyi yapamadığınızı düşünüyorsanız çok da sorun değil. Çünkü yukarıda da dediğim gibi psikologlar ihtiyaç halinde sizi psikiyatra, psikiyatrlar da psikologlara yönlendirirler.