Majör Depresyon

Majör Depresyon

 

Depresyon günümüzde en yoğun görülen psikolojik rahatsızlıklardan biridir. Yapılan araştırmalar ışığında toplumumuzda depresyonun görülme oranı % 5’tir. Bu da bize yaşamımızın mutlaka bir döneminde depresyonla tanışabileceğimizi gösteriyor.  Halk arasında depresyon sözcüğünün sıkça kullanıldığına şahit olmaktayız. Depresyona yönelik kullanılan tanımlar genellikle basit, sıradan ve keyifsizliği işaret eder halk arasında. Ama esasında depresyon basit ve yüzeysel şekilde kendini gösteren ve bu tanımlama formalarına indirgenecek kadar sıradan bir psikolojik rahatsızlık değildir. Majör depresyon kadınlarda erkelere oranla iki kat daha fazla görülür. Bunun nedeni ise kadınların hormonel durumlarının değişikliği, gebelik, doğum ve hayatta karşı karşıya kaldıkları stres ve yıkıcı yaşam olaylarıdır.

Majör depresyon, depresyon çeşitlerinden biridir.  Majör depresyon, bireyin içinde bulunduğu keder, üzüntü ve ya melankolik durumun kişinin günlük yaşamını sekteye uğratması aynı zamanda günlük yaşam işlevlerini yapamaz hale gelmesini işaret eder. Majör depresyon, depresyonun alt gruplarından birini oluşturur dedik. Peki normal depresyondan farkı nedir? Normal depresyon durumunda bireyde iştahsızlık, üzüntü, uykusuzluk veya sürekli uyuma, yorgunluk, keyifsizlik, isteksizlik gibi belirtiler görülmektedir. İşte majör depresyonda birey tüm bu durumları çok daha yoğun yaşar ve sürekliliği vardır aynı zamanda bireyin sosyal hayatından tamamen kopmasına neden olur. Normal depresyon durumunda birey bu durumları biraz daha hafif şekilde yaşamakla beraber günlük yaşam işlevlerini de devam ettirir. Ancak majör depresyonda kişi bu üzüntü ve keder duygularını çok yoğun yaşar kılını bile kıpırdatacak gücü kendinde bulamaz.

Majör depresyon beynin çeşitli bölgelerinde ortaya çıkan kimyasal maddelerin işleyişinden kaynaklı bir beyin hastalığıdır. Majör depresyon geçici bir üzüntü hali olmamakla birlikte bireyin düşüncelerini ve duygu durumunu önemli şekilde etkileyip sağlıklı düşünmesini etkiler. Hafif depresyon dediğimiz ilk evrelerde kişi geçmişe yönelik tatsız anıları hatırlar ve geleceğe yönelik olarak da ümitsiz ve karamsardır. Hayatındaki bazı bireylere ve hayata karşı kırılmışlık ve gücenmişlik hisseder. Fakat depresyon ağırlaştıkça derin üzüntü, çaresizlik ve karamsarlık kendini göstermeye başlar. Birey yavaş yavaş dış dünyaya kendini kapatır ve böylelikle majör depresyon artık kendini göstermeye başlar.

Majör Depresyon Belirtileri

 • Daha öncede ifade ettiğimiz gibi majör depresyon beynin bazı bölümlerindeki kimyasal maddelerin işleyişine bağlı olarak ortaya çıkan bir beyin hastalığıdır ve bireyin duygu, düşünce ve bedeni üzerinde etkileri olan bir psikolojik rahatsızlık kümesini işaret etmektedir.
 • Birey sürekli olarak kendini yorgun ve bitkin hisseder. Enerjisi tükenmiş bir haldedir ve günlük yaşam işlevlerini yerine getirebilecek gücü kendinde bulamaz. Saatlerce hareketsiz ve bitkin bir şekilde oturur veya uzanır.
 • Birey daha önce yapmaktan zevk aldığı aktiviteleri artık yapmaktan zevk alamaz ve çevresindeki her şeyi anlamsız görür. Bir boşluk hissi kendini gösterir. Birey karamsar ve ümitsizdir. Konsantrasyon kaybı yaşar ve daha önce hedeflerine ulaşmak için gösterdiği motivasyon artık yoktur.
 • Uyku bozuklukları ve yeme bozuklukları görülmektedir bu bireylerde. Bu bireyler ya çok uyurlar ya da uyumakta sıkıntı yaşarlar. Aynı zamanda gece uykudan uyanma, uykuya dalamama ve sabahları erkenden uyanma gibi belirtiler görülmektedir. Bunun yanında bu bireyler sanki diyet yapıyormuş gibi çok yemek yemezler ve ciddi bir kilo kaybı görülür. Bunun tersinin de görülmesi olasıdır. Birey çok yemek yeme davranışı gösterip oldukça fazla kilo alabilir.
 • Bu bireyler suçluluk, değersizlik ve ümitsizlik duygularını oldukça yoğun yaşarlar ve hayatlarında hiçbir şeyin iyiye gitmeyeceğini düşünürler. Birey geçmiş yaşantısına yönelik olarak sürekli olarak kendini suçlar ve ufak hatalardan bile kendini sorumlu tutar.
 • Birey bu süreçte o kadar bunalır ki artık yaşamak istemez ve bireyde ölüm ve intihar düşünceleri oluşabilir. ‘‘Allah’ım artık canımı al yaşamak istemiyorum’’ türünden serzenişler yapabilir.
 • Bireyin konuşma yetisi ve düşünceye dönük eğilimleri azalır ve yavaşlar. Birey bir şeyleri yapacak gücü ve kuvveti kendinde bulamaz. Enerjisinde ciddi bir kayıp vardır.
 • Majör depresyonu yaşayan bireylerin rüyaları da günlük hayatın yansımasıdır artık. Birey günlük hayatında yaşadığı karamsarlığı, ümitsizliği ve çaresizliği rüyalarında da yaşar. Rüyalarında bile günlük hayattaki acılarının ve üzüntülerinin etkisini fazlasıyla hisseder. Uyandıktan sonra bunun etkisinde kalır ve artık uymayı istemeyecek bir hale gelir.

Majör Depresyon Nedenleri

 • Bireyin hayatında önemli bir yere sahip olan anne, baba, eş ve ya çocuklarından birini acı verici travmatik bir olay sonucu kaybetmesi.
 • Bireyin çok sevdiği birinden ayrılması ve ya duygusal anlamda bir yıkım yaşaması.
 • Bireyin fiziksel, cinsel ya da duygusal tacize maruz kalması.
 • Bireyin günlük yaşamında iş veya şehir değişimi gibi köklü değişikliklerin yaşanması.
 • Bireyin çevresindekilerle iletişim sıkıntısı yaşayıp bir izolasyona maruz kalması.
 • Bireyin ve ya ailesinden birinin ciddi sağlık problemleri yaşaması ve bu durumun bireyi ruhsal açıdan oldukça örselemesi.

 

NOT: Bu makale ve sitemizdeki diğer tüm içerikler bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Bu makale ve sitedeki bilgiler tıbbi bir tanı ve tedavi amacı taşımamaktadır. Sitedeki bilgiler ışığında bir ilaç tedavisine başlanması veya sonlandırılması kesinlikle önerilmez. Tanı ve tedavi gerektiren durumlar için mutlaka bir tıp hekimine başvurunuz. Bu makale ve sitemizdeki diğer tüm içerikler Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı sayılabilecek ilan ve reklam yapma amacı taşımamaktadır.