İlişkilerde Bağımlı Birey

İlişkilerde Bağımlı Birey

Bağımlı Birey Olmak

Bireyin sahip olduğu kişilik özellikleri; bireyin hayata olan bakış açısını, kendini ve dünyayı algılama biçimini ve sosyal ilişkilerini önemli ölçüde şekillendirir. Günümüzde çiftler arasında yaşanan bir takım problemlerin temelinde de bireyin sahip olduğu bağımlı kişilik özelliği yatar. Bağımlı kişilik örüntüsüne sahip birey ilişkide partnerine şiddetli ve yoğun bir şekilde bağlılık hisseder. Bu bireyler çevresindeki insanların tepkilerine ve onaylarına oldukça duyarlıdırlar. Özellikle duygusal bir düzlemde birliktelik yaşadığı partnerinin sevgisine ve şefkatine çok ihtiyaç duyar. Sürekli olarak çevresindekilerden onaylanma ihtiyacı hissettiği için; buna partneri de dahil, doğal olarak karar vermede oldukça zorlanırlar. Bunun yanı sıra bağımlı kişilik özelliğine sahip bireyler çevresindeki insanları kaybetmemek için yoğun bir çaba sarf eder. Bu bireyler terk edilmemek için kendi duygu ve düşüncelerini ifade etmekten çekinirler ve zihinsel olarak yoğun bir çatışma yaşarlar. Çünkü terk edilmeye ve yalnız kalmaya tahammül etmekte zorlanır ve ilişkilerinde haklı olsalar bile haklılıklarını dile getirmezler ve çatışma yaşamaktan kaçınırlar. Bu durum zaman içinde yetersizlik duygusunu hissetmelerine neden olur.

İlişkide bağımlı bir birey profilinde olan kişi, partnerini kaybetmeme adına kusursuz ve mükemmel olmayı kendisine amaç edinerek partnerinin her anını doldurmaya çalışır. Onun kendisinden başkasına muhtaç olmaması veya bir başka ifadeyle partnerine çizdiği atmosferin dışına çıkmaması için yoğun bir çaba sarf eder. Bu yolla partnerinin kendisi dışında iletişim kurabileceği ve yeni insanlar tanıyabileceği tüm durumların önüne geçmeye çalışır. Sürekli olarak yaşanan ayrılık kaygısı bağımlı bireyi her zaman teyakkuzda olmaya sevk eder. Çünkü o partnerini kaybetme acısını her zaman içinde çok canlı olarak yaşar ve aşağıda sıralanan maddelerin çoğu bu bağımlı ilişkide görülür.

Bağımlı Bireylerde görülen özellikler

–  Yalnız kalmaktan ve yalnızlıktan oldukça korkar bağımlı bireyler.

–  Partnerinden ayrılma düşüncesi bile bu bireylerin derin bir üzüntü hissetmelerine neden olabilir.

–  İlişkide sürekli mutluluk hakim olmalı yaşanan en ufak bir tartışma ve kırgınlık bağımlı bireyi fazlasıyla üzmeye yeter.

–  Partneri olmadan yaşamdan zevk alacağına ve mutlu olacağına inanmaz.

–  Bağımlı birey sürekli olarak partneri tarafından sevilmek ve ilgi görmek ister.

–  Bu bireyler sürekli olarak partnerlerini görmek ve onunla vakit geçirme telaşında olurlar. Bu durum karşıdaki bireyi zamanla bunaltır.

–  Bağımlı birey ilişkide kendisini ve partnerini sosyal çevreden koparır ve izole bir duruma sürükler. Arkadaşlar ve aile ile olan bağlarda problem oluşmaya başlar.

–  İlişkide yaşanan birtakım sorunları görmezden gelme ve kamufle etme eğilimine sahiptirler. Çünkü olası bir çatışma ve anlaşmazlık durumunda terk edilme durumuyla karşı karşıya gelmek istemezler.

–  Bağımlı birey ilişki içerisinde ve bu zaman zarfında oldukça fedakarlık yapar. Hem maddi anlamda hem de manevi anlamda sürekli olarak kendinden ödün verir.  Para, zaman, bakım v.s gibi konularda sürekli hazır bulunur ve partnerini bunlar üzerinden kendine bağlamaya çalışır.

–  Bağımlı birey ilişkide partnerini tutmak için bir takım manipülatif yöntemlere başvurmaktan da çekinmez. Karşıdaki bireyin kendisine muhtaç olduğuna ve kendisi olmadan yaşamını sürdürmeyeceğine ve yaşamsal işlevlerini yerine getiremeyeceğine inandırmaya çalışır.

–  Partnerinin kendi başına aldığı kararlar söz konusu olduğunda paniklemeye başlar ve kendisinden ayrık olarak bir şeyler yapabileceğine ve kendisinden kopacağını düşünmesi bağımlı bireyi fazlasıyla huzursuz eder.

–  İlişkide sürekli olarak partnerinden iyi olmak ve onun tüm ihtiyaçlarını karşılamak, bağımlı bireyin temel motivasyon kaynağıdır. Onu bu ilişkide var eden temel durum budur. Bu durum elinden alındığında kendisini güçsüz, yetersiz ve terk edilme korkusuyla karşı karşıya kalmış olarak bulur.

–  Bağımlı birey ilişki içerisinde meydana gelen ve gelebilecek tüm durumlar için genelde kendini suçlama eğiliminde olur ve hatasının olup olmaması önemli değildir.

 

NOT: Bu makale ve sitemizdeki diğer tüm içerikler bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Bu makale ve sitedeki bilgiler tıbbi bir tanı ve tedavi amacı taşımamaktadır. Sitedeki bilgiler ışığında bir ilaç tedavisine başlanması veya sonlandırılması kesinlikle önerilmez. Tanı ve tedavi gerektiren durumlar için mutlaka bir tıp hekimine başvurunuz. Bu makale ve sitemizdeki diğer tüm içerikler Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı sayılabilecek ilan ve reklam yapma amacı taşımamaktadır.