Cinsel Terapi Danışmanlığı

Cinsel Terapi Danışmanlığı

CİNSEL TERAPİ DANIŞMANLIĞI NEDİR?

Cinsel terapi danışmanlığı,  mevcut danışmanlık türlerine göre sistematik ve yapılandırılmış bir boyuttadır. Yapılandırılmış ve sistematik bir seans düzeninin olması sonuçların kanıtlanan bir terapi modelini sunmaktadır.  Seans süreci ev ödevleri ve bu ödevlerin uygulanma şekli aynı zamanda problemin ana kaynaklarının gün yüzüne çıkartılmasını esas alır.

CİNSEL PROBLEMLER NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Cinsel davranış diğer insan davranışlarında olduğu gibi birden fazla bileşeni temelinde barındırır. Bu bileşenlerin başında psikolojik, bedensel ve sosyal alanlar gelmektedir. Bireyin içinde bulunduğu toplumun kültürel kodları, bireyin cinselliğe ilişkin algısı ve bireyin beden algısı gibi etkenler cinsel problemin ortaya çıkışında rol oynar. Bu sebeplerin incelenmesi ve soruna temel teşkil edilen kaynakların tespit edilmesi danışan ve terapist işbirliğine dayanan bir çalışmayla başarılır. Van cinsel terapist olarak bu ilişkinin oldukça önemli olduğuna inanmaktayız ve terapötik iletişimin en büyük kaynağı olarak görmekteyiz.

CİNSEL TERAPİ DANIŞMANLIĞINDA İZLENEN YOL

Cinsel terapi danışmanlığı bu alanda eğitim almış uzmanlar tarafından uygulanır. Cinsel terapi danışmanlığı konusunda destek almak isteyen kişinin varsa partneriyle beraber seansa katılması önerilir. Bu durum terapide daha sağlıklı bir ilerlemeye kapı aralayacaktır. Öncelikle her iki partnerle görüşülür daha sonra ayrı ayrı ayrı seansa alınırlar. Bu şekilde bireylerin cinsel öyküleri ve cinsel sorun öyküleri ele alınmış olur. Sorunu ortaya çıkaran dinamikler saptandıktan sonra her iki partnerle beraber yol haritası ve hedefleri belirlenir. Seansların sıklığı problemin hangi boyutta yoğun olarak yaşanmasıyla paralellik gösterir. Bunun yanı sıra terapist önünde kesinlikle uygulama yapılmaz; egzersizler ev ödevi olarak verilir ve gerçekleştirilesi istenir. Bireylerin cinselliğe ilişkin algısı, cinsel bölgelerin anatomisi ve hatalı inanışlara ilişkin eğitim ve ev ödevleri cinsel terapide önemli parametrelerdir.