Makaleler

ÇOCUKLARDA DOYUMSUZLUK

Anne babaların çocukları hakkında en çok yakındıkları konulardan biridir doyumsuzluk. Fakat bunu ifade ederken bu problemi çoğunlukla yanlış sebeplere dayandırarak aktarırlar.Devamı

ÇOCUKLARDA TUVALET EĞİTİMİ

Tuvalet eğitimi, insan gelişiminin en önemli kilometre taşlarından biridir. Tuvalet yapma ihtiyacı bedenin en önemli yaşamsal döngülerinden biridir.Devamı

ÇOCUKLARDA OKULA UYUM SÜRECİ

Çocukların okula başlama zamanları, hayatın en keskin virajlarından biridir.Devamı

PSİKOLOG VE PSİKİYATRİST ARASINDAKİ FARKLAR

İnsan sağlığı, hayatın bazı evrelerinde birçok olumsuz faktöre maruz kalarak etkilenebilir. Kimi zaman kısa süreli ve aşılması kolay, kimi zaman uzun süren ve aşılması zor problemler görülebilir.Devamı

ÇEKİNGEN KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Çekingenlik sosyal ortamlarda, iş yerinde, karar verme veya fikir beyan etme durumlarında yetersizlik düşüncesine kapılma ve özgüven eksikliği yaşamadır.Devamı

TÜKENMİŞLİK SENDROMU

Tükenmişlik sendromu, en genel haliyle iş hayatında, sosyal çevrede, aile ortamında birçok etkenin tesiriyle enerjinin tükenmesi anlamına gelir.Devamı

MİTOMANİ (PATOLOJİK YALANCILIK VEYA YALAN SÖYLEME HASTALIĞI)

İnsanlarla kurduğumuz bütün ilişkilerde, ilişkilerin gidişatının iyiliği için söylenen sözlerin gerçekliği çok önemlidir.Devamı

SINAV KAYGISI

Bireyin uzun bir çalışma sürecinin sonunda sınanacağı bir yarışma/sınavda yeterince iyi sonuç alamayacağına dair birçok olumsuz duygu ve düşünceyi biriktirmesidir.Devamı

İLİŞKİ VE KISKANÇLIK

Kıskançlık bireyin bir başkasında var olan veya olduğunu düşündüğü maddi ve manevi bazı şeylerin kendisinde olmamasından kaynaklanan, mutsuzluk ve öfke ile kendini gösteren bir durumdur.Devamı

BAŞARISIZLIK KORKUSU

Başarısızlık bir işte, bir süreçte, bir aktivitede hedeflenen seviyenin altında kalmak veya elde edilmek istenen sonuca ulaşamamaktır.Devamı

EVLİLİK

Çevremizde, sosyal medyada gördüğümüz veya üçüncü şahıslardan duyduğumuz birçok kötü giden evlilik, bu kötü gidişatın sonucunda medeni olmayan ayrılıkların yaşandığını duymak, görmek, izlemek içimizi cız edebilir.Devamı

SAĞLIKLI EBEVEYNLİK

. Çocuğun zihinsel, duygusal, fiziksel, sosyal becerilerinin gelişimi ve sağlıklı bir kişilik kazanımı tüm ebeveynlerin dileği. Bunun için ‘etkili ebeveynlik’ kavramının içini doldurmamız gerekir.Devamı

KARAMSARLIK

Karamsar olup olmadığınızı, olaylara toz pembe gözlüklerin ardından mı, siyah parmaklıkların ardından mı baktığınızı anlamak için bu yazıyı okumalısınız.Devamı

Özgüven

Özgüven aslında insanın kendini tanımasıdır. Neleri yapabileceği, neleri yapamayacağı, kabiliyetlerinin ve yapabileceklerinin sınırları konusunda bilgi sahibi olmasıdır.Devamı

Çocuklarda Yalan Söyleme

Yalan söyleyen çocuk hiperaktivite, dikkat eksikliği veya bir ihmalden ötürü yalan söyleyebilmektedir.Devamı

Sınav Kaygısı

Kaygı, kişinin, yaşamının belirli dönemlerinde yaşadığı evrensel bir duygu ve deneyimdir.Devamı

Bilişsel Davranışçı Terapi Ve Kişilik

Bilişsel terapi kişiliği, doğuştan gelen fıtrat ve çevre arasında ki etkileşimle şekillenmiş olarak değerlendirir.Devamı

Ebeveyn Ve Çocuk İlişkisi

Çocuk ve yetişkin arasındaki iletişim doğumla birlikte başlar. Van psikolog olarak yaptığımız çalışmalar bu durumu bize gösterir nitelikte.Devamı

Şema Terapi

Şema terapi, geleneksel bilişsel/davranışçı tedavileri ve kavramları önemli derece de genişletilmiş Young ve çalışma arkadaşları tarafından geliştirilen yenilikçi ve bütünleyici bir terapidir.Devamı

Aldatma

Kişi sergilediği davranışı aldatma olarak görmüyor veya bu konuda bir anlam boşluğunun olduğunu görüyoruz. Van psikolog olarak danışmanlık hizmetlerinin bir bölümü aldatma konusunu içermektedir.Devamı

Neden Değersiz Hissederiz

Değersizlik duygusu hepimizin duygu literatüründe bazen kendine yer bulmuştur. Ancak dikkat çeken nokta şu; bazılarının hayatındaki değersizlik duygusu hep var ve bu duygu hiç gitmez.Devamı

Online Danışmanlık

Online görüşme olanağı; yer ve zaman noktasında oldukça önemli bir avantaj sunmaktadır. Online danışmalık ile istediğiniz yerden görüşme gerçekleştirebilirsiniz.Devamı

Sınava Az Zaman Kala Yapılacaklar

Sınava az bir zaman kaldı ve yıl içerisinde harcanan emekle beraber artık nihai hedefe ulaşmak en büyük arzumuz.Devamı

Boşanma Ve Çocuk

  Boşanma; günümüz toplumunda çiftlerin artık oldukça sık başvurduğu yollardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Aile içerisinde yaşanan uzun süreli krizler ve bu krizlerin ortaya çıkardığı problemler boşanmayı bir kurtuluş yolu olarak çiftlerin karşısına çıkarmaktadır.Devamı

Cinsel Terapi

Cinsellik, günümüzde üzerinde en çok üzerinde yazılıp çizilen ve tartışma konusu olan konular arasında gelmektedir. İnsanın üreme arzusu ve karşı cinse duyduğu cinsel arzu, ister istemez bu konuyu toplum nezdinde önemli bir noktaya taşımaktadır.Devamı

Nevrotik Bozukluk

Nevroz, bireyin zihinsel anlamda bir çatışma yaşaması olarak tanımlanabilir. Nevrotik bozukluk, duygu ve kaygı bozukluğunun bir ifadesi olarak kendini gösterir.Devamı

Çift Terapisi

Evli bireylerin veya evli olmayan bireylerin ilişkilerinde yaşadıkları problemlerin üstesinden gelmek ve çözüme kavuşturmak adına aldıkları hizmetin adıdır çift terapisi. Van psikolog olarak bizlerde çift terapisi hizmeti vermeye devam ediyoruz. Devamı

Narsisistik Kişilik Bozukluğu

   Narsistik kişilik bozukluğu da diğer birçok psikopatolojik durum gibi çocukluk yaşantısındaki deneyimlerin rolünü önemli ölçüde etkili olduğu gerçeğini bize gösteriyor.Devamı

Bulimia Nervoza Nedir

Bulimia Nervoza yeme bozuklukları kategorisinde yer alan bozukluklardan farklı bir tabloya sahip olarak bireylerde varlığını devam ettirmektedir.Devamı

Zorlu Süreçler Ve Öfkeyle Baş Etme

Öfke, kişinin rahatsız ve huzursuz olduğu bir olayla karşılaştığı zaman kendisini gösteren ve sonrasında da etkisini devam ettiren bir duygudur.Devamı

Panik Atak Ve Tedavisi

Panik atak, birden ortaya çıkan şiddetli korku ve kaygı halidir. Birey panik atak yaşadığı sırada baş dönemsi yaşayabilir, kalbine odaklanmasıyla şiddetli bir çarpıntı hissedebilir ve nefessiz kalabilir.Devamı

Çocuğun Sınırlarının İhlal Edilmesi

İnsanın dünyaya merhaba dediği ilk doğum anı ve anne karnındaki serüveni de göz önünde bulundurursak; ilk temasta bulunduğu kişi annedir. Anneyle kurduğumuz bağ ve temas sonraki ilişkilerimizin referans noktasını oluşturacaktır.Devamı

Emdr Terapi

Hepimizin hayatında geçmiş yaşamın izlerini barındıran birtakım olayların tortuları hala varlığını devam ettiriyor. Van psikolog olarak travma kaynaklı sorunlarda Emdr Terapi ile yanınızdayız.Devamı

Oyun Terapisi Nedir ve Hangi Durumlarda Kullanılır?

Oyun çocuklar için bir ihtiyaçtır. Her çocuk oyun oynamaya gereksinim duyar çünkü oyun aracılığıyla gelişir ve iç dünyalarını dışa vururlar.Devamı

Çocuklar Sınırlara Neden İhtiyaç Duyarlar?

Çocuklar içinde yetiştikleri toplumun kurallarını bilmek isterler ve buna gereksinim duyarlar. Ebeveynlerinin gözündeki konumlarını, neleri yapabileceklerini, ne kadar ileri gidebileceklerini, sınırlarını aştıklarında neler olabileceğini anlamak isterler.Devamı

Ergenlik Mi Yoksa Çocukluktan Kalan Tortular Mı?

  Eğer çocuk sokakta değilse ve gerçek hayatın dışında ve birtakım simülasyonlarla hayatı öğrenmeye çalışıyorsa; bu bireyin gerçeklikle temasında hasarlı bir alan oluşmaya başlayacak demektir.Devamı

Feminist Terapi

Feminizmin kelime anlamını; kadın-erkek ayrımcılığına karşı çıkan, cinsiyetler arasında ekonomik, siyasal ve toplumsal eşitliği savunan görüş olarak tanımlayabiliriz. Devamı

Çocuklar Ve Yas Süreci

Ölümün algılanışı yetişkinler için güç bir durumken, çocukların ölümü anlamaları ve anlamlandırmaları da bir o kadar güç ve karmaşık bir durum olmuştur. Devamı

İlişkilerde Bağımlı Birey

Bireyin sahip olduğu kişilik özellikleri; bireyin hayata olan bakış açısını, kendini ve dünyayı algılama biçimini ve sosyal ilişkilerini önemli ölçüde şekillendirir.Devamı

Çocuğun Hayatında Babanın Rolü

Çocuğun daha okula başlamadığı yılları kapsayan 0-6 yaş arası; ebeveynlerin çocuğun hayatında oldukça etkili olduğu zaman dilimlerini kapsamaktadır.Devamı

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel terapinin kalbindeki en temel argüman duygularımızın kendimize verdiğimiz mesajdan doğmasına ilişkin çıkarımdır. Özetle  duygularımız genellikle hayatımızda olanlardan çok nasıl düşündüğümüzle bağlantılı olarak şekillenir.Devamı

Toplumda Depresyon

Depresyon senin benim hepimizin hayatının bir döneminde mutlaka baş göstermiştir. Önemli olan depresyonu tanımak ve geldiğini anlayabilmektir. Peki depresyonda olduğumuzu veya bir yakınımızın depresyonda olduğunu nasıl anlayacağız?Devamı

Sınav Kaygısı ile Başa Çıkmanın Yolları

Sınav kaygısı; yoğun olarak yaşanan korku ve kaygı gibi duyguların öğrencilerin sınava hazırlık aşamasında öğrendikleri bilgileri sınav anında etkili olarak kullanmalarını engelleyen durumu ifade eder.Devamı

Takıntılarım

Hepimizin hayatında belli düzeylerde takıntı ve saplantı durumu olur. Fakat bu durumu obsesif kompulsif bozukluktan ayıran en temel yön; bu durumun günlük yaşam işlevlerimizi sekteye uğratıp bizi huzursuz edecek boyuta ulaşmamasıdır. Devamı

Bu Yaşadığım Olay Bende Travma Mı Yarattı?

Travma sonrası stres bozukluğu(Posttravmatik Stres Bozukluğu) doğal afet, trafik kazası, işkence,terör saldırısı,  cinsel istismarlar, fiziksel şiddet, deprem ve ani ölüm gibi bireyi derinden etkileyen travmatik bir yaşantı sonucu oluşan yoğun stresle ortaya çıkan kaygı bozukluğudur.Devamı

Madde Bağımlılığı Nasıl Gelişir

Bağımlılık bireyin vücut sağlığını ve ruh dünyasını olumsuz etkilemesine rağmen bir maddeyi kullanmaya devam etmesi olarak tanımlanabilir.Devamı

Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk maniden depresyona kadar uzanan ruh halindeki aşırı değişkenliktir. Bipolar bozukluk kişide kendini mani ve hipomani olarak gösterir.Devamı

Majör Depresyon

Depresyon günümüzde en yoğun görülen psikolojik rahatsızlıklardan biridir. Yapılan araştırmalar ışığında toplumumuzda depresyonun görülme oranı % 5’tir.Devamı

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) okul öncesi ve okul çağı dönemlerindeki bireylerde belirgin hale gelen bir bozukluktur. Devamı

Dissosyatif Bozukluklar

Bir ya da birden fazla travmatik olaya bağlı olarak bireyde bilincin ve belleğin belirli bir süre kapanmasıdır.Devamı

Somatoform Bozukluklar

Somatoform bozukluklar biyolojik bir patoloji olmaksızın çeşitli ruhsal bozuklukları ifade eder.Devamı

Anoreksiyadan Kurtulmak Mümkün Mü?

Bireyin yaşamını devam ettirebilmesi için bazı temel fizyolojik ihtiyaçları karşılanması gerekir. Yeme davranışı da bu temel ihtiyaçlardan bir tanesidir. Devamı

Hipnoz Nedir?

  Hipnoz kelime anlamı itibarıyla uyumak anlamına gelmektedir. Fakat hipnoz bir uyku hali değildir. Hipnoz uyku ile uyanıklık arasında olup bilincin açık ve telkin almaya elverişli olduğu bir ruhsal durumu ifade eder…Devamı

Gerçeklik Algısının Yitimi ve Şizofreni

Şizofreni bireyin duygu, düşünce, algılama ve davranışlarını değiştiren aynı zamanda sosyal uyumunu, iletişimini büyük ölçüde şekillendiren bir beyin hastalığıdır. En belirgin özelliği gerçeği değerlendirme yetilerini kaybetmeleridir.Devamı

Anksiyete (Kaygı Bozukluğu)

Kaygı hayatımızın bir parçasıdır ve bizler korku, gerginlik ve stresle bir anlamda yaşamayı öğreniriz zamanla. Belirli düzeyde korku dış dünyadan gelebilecek tehlikelere karşı bizlerin koruma moduna geçmesinde işlevsel bir yöne de sahiptir. Devamı

Otizmin Nedenleri Ve Belirtileri

Otizm erken çocukluk dönemiyle başlayan ve bireyin yaşamında ömür boyu kendini gösteren aynı zamanda beynin gelişimini olumsuz anlamda etkileyen bir rahatsızlıktır… Devamı

Depresyon Ve Belirtileri

Depresyon bireyin yaşam döngüsünde zamanla ciddi sıkıntılara kapı aralayan ve gün geçtikçe kendisini daha fazla hissettiren bir rahatsızlıktır. Depresyon günlük hayat içinde bireyin baş etme becerilerini zayıflatır. Vandaki psikologlar bu anlamda destek sunmaktadırlar. Devamı

Oyun Terapisi Ve Çocuk

Oyun terapisi çocuğun dünyasına girme ve onu anlama noktasında bize bir anahtar olanağı sağlamaktadır. Çocuk, sözel becerilerinin sınırlı olduğu bu yaş düzeyinde oyun aracılığıyla kendisini ve iç dünyasını bize açmaktadır. Devamı

Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık, sorunların çözümü noktasında bireye; zihinsel, ruhsal ve duygusal bir değişim ve gelişim süreci sunmaktadır. Birden fazla eklektik yaklaşımla Van psikolog olarak hizmetinizdeyiz.Devamı

Van Çocuk Psikoloğu-Van Pedagog

Çocuk ve gençlerdeki problemler karşısında yalnız değilsiniz. Van’da çocuk psikoloğu desteğimizle hizmetinizdeyiz.Devamı

van aile terapisti uzmanı

Çift Danışmanlığı

Van Koza Danışmanlık olarak bizler farklı yaşam öykülerine sahip bireylerin kendilerini rahatça ifade edebildikleri ve aile içerisinde yer alan problemleri sağlıklı bir şekilde çözdükleri bir ortamın gerekliliğine önem vermekteyiz. Bu amaçla yanınızda olmaya devam ediyoruz… Devamı