Hizmetlerimiz

Feminist Terapi

Feminizmin kelime anlamını; kadın-erkek ayrımcılığına karşı çıkan, cinsiyetler arasında ekonomik, siyasal ve toplumsal eşitliği savunan görüş olarak tanımlayabiliriz. Devamı

Çocuklar Ve Yas Süreci

Ölümün algılanışı yetişkinler için güç bir durumken, çocukların ölümü anlamaları ve anlamlandırmaları da bir o kadar güç ve karmaşık bir durum olmuştur. Devamı

İlişkilerde Bağımlı Birey

Bireyin sahip olduğu kişilik özellikleri; bireyin hayata olan bakış açısını, kendini ve dünyayı algılama biçimini ve sosyal ilişkilerini önemli ölçüde şekillendirir.Devamı

Çocuğun Hayatında Babanın Rolü

Çocuğun daha okula başlamadığı yılları kapsayan 0-6 yaş arası; ebeveynlerin çocuğun hayatında oldukça etkili olduğu zaman dilimlerini kapsamaktadır.Devamı

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel terapinin kalbindeki en temel argüman duygularımızın kendimize verdiğimiz mesajdan doğmasına ilişkin çıkarımdır. Özetle  duygularımız genellikle hayatımızda olanlardan çok nasıl düşündüğümüzle bağlantılı olarak şekillenir.Devamı

Toplumda Depresyon

Depresyon senin benim hepimizin hayatının bir döneminde mutlaka baş göstermiştir. Önemli olan depresyonu tanımak ve geldiğini anlayabilmektir. Peki depresyonda olduğumuzu veya bir yakınımızın depresyonda olduğunu nasıl anlayacağız?Devamı

Sınav Kaygısı ile Başa Çıkmanın Yolları

Sınav kaygısı; yoğun olarak yaşanan korku ve kaygı gibi duyguların öğrencilerin sınava hazırlık aşamasında öğrendikleri bilgileri sınav anında etkili olarak kullanmalarını engelleyen durumu ifade eder.Devamı

Takıntılarım

Hepimizin hayatında belli düzeylerde takıntı ve saplantı durumu olur. Fakat bu durumu obsesif kompulsif bozukluktan ayıran en temel yön; bu durumun günlük yaşam işlevlerimizi sekteye uğratıp bizi huzursuz edecek boyuta ulaşmamasıdır. Devamı

Bu Yaşadığım Olay Bende Travma Mı Yarattı?

Travma sonrası stres bozukluğu(Posttravmatik Stres Bozukluğu) doğal afet, trafik kazası, işkence,terör saldırısı,  cinsel istismarlar, fiziksel şiddet, deprem ve ani ölüm gibi bireyi derinden etkileyen travmatik bir yaşantı sonucu oluşan yoğun stresle ortaya çıkan kaygı bozukluğudur.Devamı

Madde Bağımlılığı Nasıl Gelişir

Bağımlılık bireyin vücut sağlığını ve ruh dünyasını olumsuz etkilemesine rağmen bir maddeyi kullanmaya devam etmesi olarak tanımlanabilir.Devamı

Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk maniden depresyona kadar uzanan ruh halindeki aşırı değişkenliktir. Bipolar bozukluk kişide kendini mani ve hipomani olarak gösterir.Devamı

Majör Depresyon

Depresyon günümüzde en yoğun görülen psikolojik rahatsızlıklardan biridir. Yapılan araştırmalar ışığında toplumumuzda depresyonun görülme oranı % 5’tir.Devamı

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) okul öncesi ve okul çağı dönemlerindeki bireylerde belirgin hale gelen bir bozukluktur. Devamı

Dissosyatif Bozukluklar

Bir ya da birden fazla travmatik olaya bağlı olarak bireyde bilincin ve belleğin belirli bir süre kapanmasıdır.Devamı

Somatoform Bozukluklar

Somatoform bozukluklar biyolojik bir patoloji olmaksızın çeşitli ruhsal bozuklukları ifade eder.Devamı

Anoreksiyadan Kurtulmak Mümkün Mü?

Bireyin yaşamını devam ettirebilmesi için bazı temel fizyolojik ihtiyaçları karşılanması gerekir. Yeme davranışı da bu temel ihtiyaçlardan bir tanesidir. Devamı

Hipnoz Nedir?

  Hipnoz kelime anlamı itibarıyla uyumak anlamına gelmektedir. Fakat hipnoz bir uyku hali değildir. Hipnoz uyku ile uyanıklık arasında olup bilincin açık ve telkin almaya elverişli olduğu bir ruhsal durumu ifade eder…Devamı

Gerçeklik Algısının Yitimi ve Şizofreni

Şizofreni bireyin duygu, düşünce, algılama ve davranışlarını değiştiren aynı zamanda sosyal uyumunu, iletişimini büyük ölçüde şekillendiren bir beyin hastalığıdır. En belirgin özelliği gerçeği değerlendirme yetilerini kaybetmeleridir.Devamı

Anksiyete (Kaygı Bozukluğu)

Kaygı hayatımızın bir parçasıdır ve bizler korku, gerginlik ve stresle bir anlamda yaşamayı öğreniriz zamanla. Belirli düzeyde korku dış dünyadan gelebilecek tehlikelere karşı bizlerin koruma moduna geçmesinde işlevsel bir yöne de sahiptir. Devamı

Otizmin Nedenleri Ve Belirtileri

Otizm erken çocukluk dönemiyle başlayan ve bireyin yaşamında ömür boyu kendini gösteren aynı zamanda beynin gelişimini olumsuz anlamda etkileyen bir rahatsızlıktır… Devamı

Depresyon Ve Belirtileri

Depresyon bireyin yaşam döngüsünde zamanla ciddi sıkıntılara kapı aralayan ve gün geçtikçe kendisini daha fazla hissettiren bir rahatsızlıktır. Depresyon günlük hayat içinde bireyin baş etme becerilerini zayıflatır. Vandaki psikologlar bu anlamda destek sunmaktadırlar. Devamı

Oyun Terapisi Ve Çocuk

Oyun terapisi çocuğun dünyasına girme ve onu anlama noktasında bize bir anahtar olanağı sağlamaktadır. Çocuk, sözel becerilerinin sınırlı olduğu bu yaş düzeyinde oyun aracılığıyla kendisini ve iç dünyasını bize açmaktadır. Devamı

Bireysel Psikolojik Danışma

Bireysel psikolojik danışma, sorunların çözümü noktasında bireye; zihinsel, ruhsal ve duygusal bir değişim ve gelişim süreci sunmaktadır. Bilişsel Davranışçı Terapi, Emdr Terapi ve birden fazla eklektik yaklaşımla Van psikolog olarak hizmetinizdeyiz.Devamı

Van Pedagog (Çocuk-Ergen Danışmanlığı)

Çocuk ve gençlerdeki problemler karşısında yalnız değilsiniz. Van’da Emdr, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Oyun Terapisi gibi bu yaş düzeyinde oldukça etkili sonuçların elde edildiği yaklaşımlar ve uzman pedagog desteğimizle hizmetinizdeyiz.Devamı

van aile terapisti uzmanı

Aile ve Çift Danışmanlığı

Van aile terapisti olarak bizler farklı yaşam öykülerine sahip bireylerin kendilerini rahatça ifade edebildikleri ve aile içerisinde yer alan problemleri sağlıklı bir şekilde çözdükleri bir ortamın gerekliliğine önem vermekteyiz. Bu amaçla yanınızda olmaya devam ediyoruz… Devamı

Cinsel Terapi Danışmanlığı

Tıbbi müdahale kapsamı dışında yer alan cinsel problemleriniz için uzman desteği sunuyoruz.Devamı

Çift Terapisi ve Aile Danışmanlığı

Aile ve çift olarak yaşadığınız problemlerin çok fazla uzun sürmesi sağlık açısından bazı psikolojik sıkıntılara yol açabilmektedir bu durumda bir psikolojik danışmanlık merkezine başvurmanızı öneriyoruz. Devamı